Informatie

Al lid van Muzemix?

Dan kan je alle informatie over hoe je (opnieuw) in te schrijven terug vinden in
onze Muzemixer! Hieronder vind je nog eens alle informatie op een rijtje.

INSCHRIJVEN KAN HIER!

Nieuw bij Muzemix?

Wil je graag inschrijven voor één van de koren van Muzemix?
Het werkjaar van de koren loopt van september tot en met juni, met wekelijkse repetities. Maar je kan ook instappen doorheen het jaar. Hiervoor neem je contact op met de dirigent om te bespreken welke instapdatum past.

Je kan een paar repetities gratis proberen.

Wil je graag inschrijven voor de percussiegroep van Muzemix?
Het werkjaar van de percussiegroep loopt van september tot en met juni, met wekelijkse activiteiten, behalve tijdens de schoolvakanties en feestdagen. Maar je kan ook instappen doorheen het jaar. Hiervoor neem je contact op met Ronny om te bespreken welke instapdatum past.

Je kan een paar activiteiten gratis proberen. Vanaf 8 leden gaan we van start!

Wil je graag inschrijven voor Villa-M en Muze-Academie?
Voor Villa-M en Muze-Academie loopt het werkjaar van september tot en met mei. Je kan in september instappen en je mag eerst de maand september gratis proberen. Schrijf je wel in, maar betalen doe je pas na de proefmaand.

Opgelet! Er is een maximum aantal jongeren dat zich kan inschrijven voor Villa-M, Muze-Academie en Percussie. Je krijgt na je inschrijving zo snel mogelijk bericht of er nog plaats is en je deelname bevestigd wordt of niet. We houden rekening met de datum van inschrijving indien het maximum overschreden werd.

Over het inschrijvingsgeld

  • Bij elke afdeling zie je twee prijzen staan. Je mag helemaal zelf kiezen welk bedrag (tussen beide prijzen) je wil betalen. De minimumprijs dekt de directe kosten die Muzemix maakt voor de wekelijkse activiteiten (locatie, materiaal,…). De streefprijs bevat ook onze werkingskosten (administratie, onkosten vrijwilligers,…). Met dit solidair prijzensysteem wil Muzemix aandacht schenken aan de diversiteit in de maatschappij en streven naar gelijke kansen voor iedereen.
  • Lidgelden zijn inclusief verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en persoonlijke ongevallen) en gekwalificeerde begeleiding.
  • Wees er zeker van dat je alle repetities aanwezig kan zijn voordat je je inschrijft want elk deel van het proces is belangrijk!

Voor Zazoe is het inschrijvingsgeld vrij te bepalen tussen de minimumprijs van 70 euro, en een streefprijs van 85 euro.

Voor NooTuitgang is het inschrijvingsgeld vrij te bepalen tussen een minimumprijs van 75 euro, en een streefprijs van 90 euro.

Voor Famuuz  is het inschrijvingsgeld vrij te bepalen tussen een minimumprijs van 75 euro, en een streefprijs van 90 euro (voor studenten tot en met 26 jaar). Ouder dan 26 of geen student meer? Dan betaal je een minimumprijs van 80 en een streefprijs van 95 euro.

Voor STOOM (percussieafdeling) is het inschrijvingsgeld vrij te bepalen tussen een minimumprijs van 75 euro, en een streefprijs van 90 euro (voor studenten tot en met 26 jaar). Ouder dan 26 of geen student meer? Dan betaal je een minimumprijs van 80 en een streefprijs van 95 euro.

Voor Villa-M en Muze-Academie is het lidgeld vrij te bepalen tussen een minimumprijs van 120 euro en een streefprijs van 160 euro.

Bijkomende activiteiten en weekends
Jaarlijks organiseert Muzemix ook ledenweekends of andere activiteiten.
Meer daarover hoor je tijdens het jaar!

Financiële moeilijkheden?
Bij financiële moeilijkheden kan contact opgenomen worden met de voorzitter (Sofie Brockmans,  sofie@muzemix.be) om een mogelijke oplossing te bekijken voor betaling van lidgeld en/of weekendbijdrage.

Wanneer is mijn inschrijving definitief? 
Een inschrijving is pas geldig zodra een inschrijvingsformulier (papier of online) bezorgd werd aan Muzemix, Muzemix bevestigd heeft dat er plaats vrij is én het lidgeld overgeschreven werd naar de rekening van Muzemix BE97 9731 1030 0249.

Nog vragen over je inschrijving? 
Daarvoor kan je terecht bij Mieke, via mieke@muzemix.be

INSCHRIJVEN KAN HIER!