Informatie

Al lid van Muzemix?

Dan kan je alle informatie over hoe je (opnieuw) in te schrijven terug vinden in
onze Muzemixer! Hieronder vind je nog eens alle informatie op een rijtje.

INSCHRIJVEN KAN HIER!

Nieuw bij Muzemix?

Wil je graag inschrijven voor één van de koren van Muzemix?
Het werkjaar van de koren loopt van september tot en met juni, met wekelijkse repetities. Maar je kan ook instappen doorheen het jaar. Hiervoor neem je contact op met de dirigent om te bespreken welke instapdatum past.

Je kan een paar repetities gratis proberen.

Wil je graag inschrijven voor Villa-M en Muze-Academie?
Voor Villa-M en Muze-Academie loopt het werkjaar van september tot en met mei. Je kan in september instappen en je mag eerst de maand september gratis proberen. Schrijf je wel in, maar betalen doe je pas na de proefmaand.

Opgelet! Er is een maximum aantal jongeren dat zich kan inschrijven voor Villa-M en Muze-Academie. Je krijgt na je inschrijving zo snel mogelijk bericht of er nog plaats is en je deelname bevestigd wordt of niet. We houden rekening met de datum van inschrijving indien het maximum overschreden werd.

Over het inschrijvingsgeld

  • Bij elke afdeling zie je twee prijzen staan. Je mag helemaal zelf kiezen welk bedrag (tussen beide prijzen) je wil betalen. De minimumprijs dekt de directe kosten die Muzemix maakt voor de wekelijkse activiteiten (locatie, materiaal,…). De streefprijs bevat ook onze werkingskosten (administratie, onkosten vrijwilligers,…). Met dit solidair prijzensysteem wil Muzemix aandacht schenken aan de diversiteit in de maatschappij en streven naar gelijke kansen voor iedereen.
  • Lidgelden zijn inclusief verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en persoonlijke ongevallen) en gekwalificeerde begeleiding.
  • We verwachten dat de leden voldoende aanwezig zijn en wekelijks stipt ( 5
    minuten voor aanvang) aanwezig zijn. Dit is zeer belangrijk voor de groepsdynamiek
    alsook voor hun persoonlijke ontplooiing. Indien ze toch belet zijn gelieve dan ruim op tijd af te melden bij de begeleiding, dirigent, of bij de teamleider.
  • Als je inschrijft ga je er mee akkoord dat je aan de optredens meedoet waar
    we samen naartoe groeien. Aan de extra activiteiten kan je optioneel deelnemen.

Voor Zazoe is het inschrijvingsgeld vrij te bepalen tussen de minimumprijs van 72 euro, en een streefprijs van 87 euro.

Voor NooTuitgang is het inschrijvingsgeld vrij te bepalen tussen een minimumprijs van 70 euro, en een streefprijs van 83 euro.

Voor Famuuz  is het inschrijvingsgeld vrij te bepalen tussen een minimumprijs van 75 euro, en een streefprijs van 88 euro.

Voor Villa-M en Muze-Academie is het lidgeld vrij te bepalen tussen een minimumprijs van 124 euro en een streefprijs van 164 euro.

Bijkomende activiteiten en weekends
Jaarlijks organiseert Muzemix ook ledenweekends of andere activiteiten.
Meer daarover hoor je tijdens het jaar!

Financiële moeilijkheden?
Bij financiële moeilijkheden kan contact opgenomen worden met de voorzitter (Gil Geron, gil@muzemix.be) om een mogelijke oplossing te bekijken voor betaling van lidgeld en/of weekendbijdrage.

Wanneer is mijn inschrijving definitief? 
Een inschrijving is pas geldig zodra een inschrijvingsformulier (papier of online) bezorgd werd aan Muzemix, Muzemix bevestigd heeft dat er plaats vrij is én het lidgeld overgeschreven werd naar de rekening van Muzemix BE97 9731 1030 0249.

Nog vragen over je inschrijving? 
info@muzemix.be 

INSCHRIJVEN KAN HIER!