Muzemix zoekt!

Muzemix kent als sinds jaar en dag een straf team van vrijwilligers. Ook dit jaar waren er heel wat helpende handen en hoofden die van Muzemix maakte wat het was. Volgend jaar bereiden we ons vrijwilligersteam graag uit en gaan we op zoek naar heel wat nieuwe vrijwilligers. Is Muzemix ook iets voor jou?
 
Naar deze mensen zijn we op zoek:

 

Coördinator villa M / We verwachten dat je wekelijks op zaterdag aanwezig bent om de werking in goede banen te leiden. Om 09u stuur je het begeleidersteam bij de opstart en van 09u30 tot 12u30 coördineer je de 3 groepen die elk hun eigen muzisch aanbod genieten. In de namiddag leidt je een teamvergadering waarbij zowel begeleidersrol, pedagogische aanpak als het muzische luik de nodige aandacht en sturing krijgen. Je besteedt extra vrijetijd aan coachingsgesprekken waar nodig. Jaarlijks gaat Villa-M op ledenweekend en wordt er een podiumvoorstelling georganiseerd waar jij uiteraard de trekker zal zijn. Je bespreekt alles met je coach, de teamleider van villa M.

Schermafbeelding 2017-06-12 om 19.23.42

Workshop verantwoordelijke korenjij regelt de workshops (minstens 2) per jaar per koor. Handelt de financiën af met de penningmeester, bespreekt de inhoud van de workshops met team koor en dirigenten en uiteindelijk ook met de organisatie die de workshops komt geven.

Verantwoordelijke externe optredens / Je  bespreekt elke aanvraag met het team en handelt het contract af in afspraak met team en dirigent.

Regisseur kooroptredens /  Je bent de verbinding tussen team events en team koor. Je zorgt dat de noden van de koren zijn afgestemd op de vragen van team events (grootte podium, uren van optreden, belichting, enz…).

Promo & ledenwerving koren  Jij bent degene die de ledenwerving in gang zet, en je voert uit samen met hulp van het team. Je spreekt met de communicatie-verantwoordelijke van Muzemix af hoe dit gedaan kan worden en inspireert team koor met voorstellen.

Promo & ledenwerving Villa-m /  jij bent degene die de ledenwerving in gang zet, en je voert uit samen met hulp van het team. Je spreekt met de communicatie verantwoordelijke van Muzemix af hoe dit gedaan kan worden en inspireert team Villa-M met voorstellen.

Secretaris Muzemix Bestuur / Je bent verantwoordelijk voor verslagen en archivering. Daarnaast ben je meedenkende kracht in het beleid van Muzemix. Je bent lid van de Algemene Vergadering van Muzemix die een 6 tal keer per jaar samenkomt. Je bent aanwezig op ongeveer 6 vergaderingen van het bestuur zelf.

Medewerkers team event / Jij bent die handson teamplayer die organisatorische skills heeft en houdt van deadlines. Je bent lid van de Algemene Vergadering van Muzemix die een 6 tal keer per jaar samenkomt.

Verantwoordelijke CommunicatieJij bent (een beetje) thuis is in de promo- en communicatie wereld en je kan ideeën aanbrengen voor leden- en publiekswerking. Je bent lid van de Algemene Vergadering van Muzemix die een 6 tal keer per jaar samenkomt.

Verantwoordelijke M-huis / Jij bent diegene die opmerkt wanneer er iets moet gedaan worden in het gebouw, en de teams en losse vrijwilligers mobiliseert om deel te nemen aan een klusdag. Jij bent niet degene die alles zelf oplost, maar de teams wel sensibiliseert om het gebouw proper achter te laten.

Klussers / Wil je graag je steentje bijdragen aan het gebouw, maar niet vergaderen? We zoeken altijd mensen die samen met onze vaste vrijwilligers ook muizenvallen kunnen checken, planken fixen, gras maaien, kleine klussen opknappen.

Orde-en hygiëne-experts / Je bent iemand die af en toe aangesproken kan worden om het gebouw orde of hygiëne toe te brengen. Concreet kan dat zijn: ramen wassen, dweilen, de keuken kuisen, …

Zin om vrijwilliger te worden bij Muzemix? Goesting in één (of meer) van bovenstaande taken? Twijfel je nog, en wil je er graag eens over babbelen? Contacteer onze voorzitster Sofie Brockmans, via Sofie@muzemix.be. Zij belt je dan graag een keer op. Misschien tot binnenkort! 

Share